František Černý - logo

František Černý

Nářadí pro opravdové řemeslo

Veritas Mk.II - Systém na broušení dlát i hoblíků


  Jedná se o systém určený pro přesné ostření dlát a hoblíkových želízek. Jak tento systém na broušení funguje? Návod najdete na následujících řádcích.

  Systém se skládá ze dvou částí. Tou první je základní přípravek, který slouží k upevnění dláta či želízka z hoblíku. Druhá část je přípravek pro nastavení úhlu.

fotografie systému Veritas Mk.II

1.  Nejprve si musíme uvědomit, jaký úhel budeme brousit (v našem ilustračním případě to je standardní úhel 30°). Podle přípravku pro nastavení úhlu si odvodíme barvu požadovaného úhlu (ostré úhly - červená barva; standardní úhly - žlutá barva; tupé úhly - zelená barva). Pro náš příklad volíme kategorii standardních úhlů, tudíž žlutou barvu.

fotografie rozdělení úhlů na přípravku pro nastavení úhlu

2.  Podle zjištěné kategorie úhlů nastavíme základní přípravek. My se řídíme žlutou značkou číslo 2.

fotografie nastavení základního přípravku

3.  Na přípravku pro nastavení úhlu nastavíme zarážku na patřičnou hodnotu v námi zvolené kategorii. Tudíž nastavíme zarážku na hodnotu 30° ve žluté barvě.

fotografie nastavení zarážky na přípravku pro nastavení úhlu

4.  Jakmile máme obojí nastavené, přípravek pro nastavení úhlu nasuneme na základní přípravek a pomocí aretace ho uchytíme podle šířky dláta. My upínáme dláto o šířce 1 palec, takže ryska na přípravku pro nastavení úhlu směřuje k hodnotě 1.

fotografie spojení obou přípravků a nastavení šířky dláta

5.  Poté upneme dláto do základního přípravku a zarovnáme se zarážkou na přípravku pro nastavení úhlu.

fotografie systému zespoda

6.  Nakonec odstraníme přípravek pro nastavení úhlu. Nyní je dláto uchycené v patřičné poloze a připravené na broušení.

fotografie broušení dláta